9

Natura człowieka

Człowiek to istota bardzo skomplikowana. Mimo bardzo wyraźnego podobieństwa genetycznego do innych żyjących na świecie stworzeń, posiada także pewne cechy, które sprawiają, że wiele się od nich różni i dzięki temu wyciąga je na bardzo wysoki poziom,

ponad wszystkie inne stworzenia. Jako tak rozwinięte jednostki posiadamy coś, czego nie ma nic innego, czyli temperament, różnorodne cechy charakteru, sumienie i umiejętność mowy. Ludzie potrafią czynić bardzo wiele różnorodnych rzeczy, ale aby prowadzić satysfakcjonujące życie potrzebują pewnych specjalnych wchodzących w jego skład elementów. Człowiek to istota, która w życiu ceni różne wartości zarówno materialne, jak i duchowe. Wśród tych wartości znajdują się różnego rodzaju potrzeby, które można podzielić na takie zwane elementarnymi, czyli głównymi, spełnianymi w pierwszej kolejności oraz potrzeby niższych rzędów. Tak czy inaczej jedną z potrzeb jakie ma człowiek, to potrzeba rozrywki, która w dzisiejszych czasach jest bardzo zróżnicowana.

ZAGRAJ TERAZ